หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ติดต่อศาล  
แผนที่มาศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
ดาวโหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
จำนวนข่าวทั้งหมด 116
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์
จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 172   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 171   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หลักสูตร “การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
  :: ข่าวที่ 170   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒
การประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 169   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแรงงานภาค ๒ ให้การต้อนรับ ท่านสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ และคณะ  ในโอกาสศึกษาดูงาน
ศาลแรงงานภาค ๒ ให้การต้อนรับ ท่านสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 168   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
  :: ข่าวที่ 167   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 40 )
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
  :: ข่าวที่ 166   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  :: ข่าวที่ 165   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีฯและผู้พิพากษาอาวุโสฯ ศาลแรงงานภาค ๒
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีฯและผู้พิพากษาอาวุโสฯ ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 164   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลแรงงานภาค ๒
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 163   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 162   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาทักษะการให้บริการ"
  :: ข่าวที่ 161   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  :: ข่าวที่ 160   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
  :: ข่าวที่ 159   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 158   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ตรวจราชการศาลแรงงานภาค ๒ (ระยอง)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ตรวจราชการศาลแรงงานภาค ๒ (ระยอง)
  :: ข่าวที่ 157   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 156   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ประกาศ แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 155   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 238 )
ศาลแรงงานภาค 2 เริ่มใช้แบบพิมพ์ศาลขนาดกระดาษ A4 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
  :: ข่าวที่ 154   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 123 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 153   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 169 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |