หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ติดต่อศาล  
แผนที่มาศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
ดาวโหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
จำนวนข่าวทั้งหมด 106
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 162   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาทักษะการให้บริการ"
  :: ข่าวที่ 161   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  :: ข่าวที่ 160   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
  :: ข่าวที่ 159   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 158   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ตรวจราชการศาลแรงงานภาค ๒ (ระยอง)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ตรวจราชการศาลแรงงานภาค ๒ (ระยอง)
  :: ข่าวที่ 157   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 156   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ประกาศ แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 155   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 182 )
ศาลแรงงานภาค 2 เริ่มใช้แบบพิมพ์ศาลขนาดกระดาษ A4 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป   
  :: ข่าวที่ 154   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 153   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 148 )
ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 152   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 140 )
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ”
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ”
  :: ข่าวที่ 151   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 129 )
"วันแม่" 12 สิงหา มหาราชินี
  :: ข่าวที่ 150   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 149   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  :: ข่าวที่ 148   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแรงงานภาค ๒
โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 147   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค  ๒  รุ่นที่ ๒
พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒ รุ่นที่ ๒
  :: ข่าวที่ 146   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 201 )
วาระครบรอบ ๑๑ ปี ศาลแรงงานภาค ๒
วาระครบรอบ ๑๑ ปี ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 145   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดอบรมความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒ รุ่นที่ ๒
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดอบรมความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒ รุ่นที่ ๒
  :: ข่าวที่ 144   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 200 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์" ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 143   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |