หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ติดต่อศาล  
แผนที่มาศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
ดาวโหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
จำนวนข่าวทั้งหมด 110
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 177   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 49 )
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการภายในศาลแรงงานภาค 2
การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการภายในศาลแรงงานภาค 2
  :: ข่าวที่ 176   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 175   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมโครงการ 133 ปี วันศาลยุติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมโครงการ 133 ปี วันศาลยุติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
  :: ข่าวที่ 174   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558”
โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558”
  :: ข่าวที่ 173   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์
จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 172   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลแรงงานภาค 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 171   :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หลักสูตร “การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
  :: ข่าวที่ 170   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒
การประชุมผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 169   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลแรงงานภาค ๒ ให้การต้อนรับ ท่านสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ และคณะ  ในโอกาสศึกษาดูงาน
ศาลแรงงานภาค ๒ ให้การต้อนรับ ท่านสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 168   :: วันที่ 11 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
  :: ข่าวที่ 167   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
  :: ข่าวที่ 166   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  :: ข่าวที่ 165   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีฯและผู้พิพากษาอาวุโสฯ ศาลแรงงานภาค ๒
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีฯและผู้พิพากษาอาวุโสฯ ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 164   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลแรงงานภาค ๒
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 163   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 162   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาทักษะการให้บริการ"
  :: ข่าวที่ 161   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  :: ข่าวที่ 160   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
  :: ข่าวที่ 159   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 158   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |