หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ติดต่อศาล  
แผนที่มาศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
ดาวโหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
จำนวนข่าวทั้งหมด 100
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 156   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศ แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 155   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
ศาลแรงงานภาค 2 เริ่มใช้แบบพิมพ์ศาลขนาดกระดาษ A4 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป   
  :: ข่าวที่ 154   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 153   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 140 )
ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 152   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 122 )
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ”
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ”
  :: ข่าวที่ 151   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
"วันแม่" 12 สิงหา มหาราชินี
  :: ข่าวที่ 150   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 149   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  :: ข่าวที่ 148   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแรงงานภาค ๒
โครงการพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 147   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค  ๒  รุ่นที่ ๒
พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒ รุ่นที่ ๒
  :: ข่าวที่ 146   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 179 )
วาระครบรอบ ๑๑ ปี ศาลแรงงานภาค ๒
วาระครบรอบ ๑๑ ปี ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 145   :: วันที่ 8 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดอบรมความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒ รุ่นที่ ๒
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดอบรมความรู้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒ รุ่นที่ ๒
  :: ข่าวที่ 144   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 179 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์" ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 143   :: วันที่ 30 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน” ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557   
  :: ข่าวที่ 142   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 228 )
ประกาศแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๒   
  :: ข่าวที่ 141   :: วันที่ 10 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 378 )
ข่าวกำหนดการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2   
  :: ข่าวที่ 140   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 525 )
จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์
จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์
  :: ข่าวที่ 139   :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 119 )
ศาลแรงงานภาค ๒  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ
  :: ข่าวที่ 138   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  :: ข่าวที่ 137   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |