หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ติดต่อศาล  
แผนที่มาศาล  
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
เขตอำนาจศาล  
ดาวโหลดแบบฟอร์ม  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 2
จำนวนข่าวทั้งหมด 111
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑
  :: ข่าวที่ 167   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
  :: ข่าวที่ 166   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ศาลแรงงานภาค ๒ วางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  :: ข่าวที่ 165   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีฯและผู้พิพากษาอาวุโสฯ ศาลแรงงานภาค ๒
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิบดีฯและผู้พิพากษาอาวุโสฯ ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 164   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลแรงงานภาค ๒
งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 163   :: วันที่ 26 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 162   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม
ศาลแรงงานภาค ๒ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาทักษะการให้บริการ"
  :: ข่าวที่ 161   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  :: ข่าวที่ 160   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรฯ
  :: ข่าวที่ 159   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 158   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ตรวจราชการศาลแรงงานภาค ๒ (ระยอง)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ตรวจราชการศาลแรงงานภาค ๒ (ระยอง)
  :: ข่าวที่ 157   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ และผู้พิพากษาอาวุโสเดินทางไปนมัสการ -ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 156   :: วันที่ 16 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ประกาศ แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 155   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 205 )
ศาลแรงงานภาค 2 เริ่มใช้แบบพิมพ์ศาลขนาดกระดาษ A4 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
  :: ข่าวที่ 154   :: วันที่ 26 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 105 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 153   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 155 )
ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค ๒
  :: ข่าวที่ 152   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 146 )
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ”
พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ”
  :: ข่าวที่ 151   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 134 )
"วันแม่" 12 สิงหา มหาราชินี
  :: ข่าวที่ 150   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 149   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศาลแรงงานภาค ๒ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  :: ข่าวที่ 148   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |