แผนที่จังหวัดกระบี่

      
แผนที่จังหวัดกระบี่

แผนที่จังหวัดกระบี่
ขนาด (50KB)

แผนที่ในตัวเมืองกระบี่

แผนที่ในตัวเมืองกระบี่
ขนาด (41KB)

 
  อาณาเขต
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตรังและทะเลอันดามัน
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเมือง --   กิโลเมตร
อำเภอเหนือคลอง 17   กิโลเมตร
อำเภอเขาพนม 39   กิโลเมตร
อำเภอคลองท่อม 42   กิโลเมตร
อำเภออ่าวลึก 43   กิโลเมตร
อำเภอปลายพระยา 66   กิโลเมตร
อำเภอลำทับ 67   กิโลเมตร
อำเภอเกาะลันตา 103   กิโลเมตร