หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาลฯ  
ทำเนียบล่าม  
ตารางแจ้งนัดฟังคำสั่งศาล  
ตารางแจ้งนัดฟังคำพิพากษา  
รายชื่อที่ปรึกษากฎหมาย  
ข้อมูลข่าวสารที่ควรรู้  
Counseling Center  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์ฯ คดีคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี และครอบครัว  
กฏหมายใหม่  
ติดต่อ  
ผู้ดูแลระบบ 

ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาใสินธุ์ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2548 พร้อมกับศาลเยาวชนฯอื่น อีก 9 แห่ง ประกอบด้วย 

ศาลจังหวัดน่านแผนกดีเยาวชนฯ
ศาลจังหวัดพัทลุงแผนกดีเยาวชนฯ
ศาลจังหวัดมุกดาหารแผนกดีเยาวชนฯ 
ศาลจังหวัดเลยแผนกดีเยาวชนฯ 
ศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์แผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดอุทัยธานีแผนกคดีฯ 

ที่ตั้ง

เดิมตั้งอยู่อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่ทำการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ห้องผู้พิพากษา ห้องผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอม ศูนย์ไกล่เกลี่ย(อยู่ด้านหลังอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์) ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี กลุ่มงานคลัง และกลุ่มงานช่วยอำนวยการฯ

และได้ย้ายมายังอาคารที่ทำการศาลแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้พิพากษา จำนวน 4 คน โดยมี
นายศักดา  วัตตธรรม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบ
19 คน ผู้ประนีประนอม 8 คน ข้าราชการศาลยุติธรรม 16 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ตำรวจศาล 2 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 6 คน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ด้านครอบครัวในทางแพ่ง รวมทั้งบำบัด แก้ไขสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนผู้กระทำผิดในทางอาญา ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีและการพิจารณาอรรถคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบงานให้สามารถใช้ร่วมกันได้ภายในองค์กรซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ทำให้การดำเนินงานทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2520