หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาลฯ  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ทำเนียบล่าม  
ตารางแจ้งนัดฟังคำสั่งศาล  
ตารางแจ้งนัดฟังคำพิพากษา  
Counseling Center  
รายชื่อที่ปรึกษากฎหมาย  
ข้อมูลข่าวสารที่ควรรู้  
กฏหมายใหม่  
ติดต่อ  
ผู้ดูแลระบบ 

ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาใสินธุ์ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2548 พร้อมกับศาลเยาวชนฯอื่น อีก 9 แห่ง ประกอบด้วย 

ศาลจังหวัดน่านแผนกดีเยาวชนฯ
ศาลจังหวัดพัทลุงแผนกดีเยาวชนฯ
ศาลจังหวัดมุกดาหารแผนกดีเยาวชนฯ 
ศาลจังหวัดเลยแผนกดีเยาวชนฯ 
ศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดหนองคายแผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์แผนกคดีฯ 
ศาลจังหวัดอุทัยธานีแผนกคดีฯ 

ที่ตั้ง

เดิมตั้งอยู่อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่ทำการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ห้องผู้พิพากษา ห้องผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอม ศูนย์ไกล่เกลี่ย(อยู่ด้านหลังอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์) ประกอบด้วย ห้องผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี กลุ่มงานคลัง และกลุ่มงานช่วยอำนวยการฯ

และได้ย้ายมายังอาคารที่ทำการศาลแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้พิพากษา จำนวน 4 คน โดยมี
นายศักดา  วัตตธรรม เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ผู้พิพากษาสมทบ
19 คน ผู้ประนีประนอม 8 คน ข้าราชการศาลยุติธรรม 16 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ตำรวจศาล 2 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 6 คน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ด้านครอบครัวในทางแพ่ง รวมทั้งบำบัด แก้ไขสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนผู้กระทำผิดในทางอาญา ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีและการพิจารณาอรรถคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบงานให้สามารถใช้ร่วมกันได้ภายในองค์กรซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ทำให้การดำเนินงานทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2394