หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 111
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 43
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 347 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 122 )
ขอให้ส่งรายชื่อและขออนุญาตให้ผู้พิพากษาสมทบ และนักจิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 455 )
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 189 )
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดหนองคาย
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 157 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  ร่วมประชุมหารือกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมหารือกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 239 )
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 151 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษามหาราชัน
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษามหาราชัน
  :: ข่าวที่ 1046   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ รองผู้แทนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ UNICEF (ประเทศไทย)ในการประชุมหารือ พันธกิจและความร่วมมือ
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ รองผู้แทนจากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ UNICEF (ประเทศไทย)ในการประชุมหารือ พันธกิจและความร่วมมือ
  :: ข่าวที่ 1045   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 89 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงศาลตายาย ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงศาลตายาย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 141 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ ๑/๕๗ (รอบที๕)
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ ๑/๕๗ (รอบที๕)
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 611 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีของบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีของบริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด
  :: ข่าวที่ 1042   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๔
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๔
  :: ข่าวที่ 1041   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและผู้ประสานการประชุม
การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและผู้ประสานการประชุม
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปี ๒๕๕๗
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวง ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1038   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 140 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1037   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 341 )
ขอเชิญ บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าฟังการบรรยาย
  :: ข่าวที่ 1035   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 516 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ ๑/๕๗ (รอบที๔)
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางโดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ ๑/๕๗ (รอบที๔)
  :: ข่าวที่ 1034   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 515 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 1033   :: วันที่ 27 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |