หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 63
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรุ้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 รอบที่ 1-5
  :: ข่าวที่ 1073   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3077 )
คณะแพทย์ประจำบ้าน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะแพทย์ประจำบ้าน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1072   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1071   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 154 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิ ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1070   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว 12 เรื่องการรับจดแจ้งเป็นผู้ประสานการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 622 )
ประกาศ รับสมัครผู้พิพากษาสมทบ จำนวน 38 ศาล
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1656 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานงานให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” วันที่  ๖-๗  กันยายน ๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานงานให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1065   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 143 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจิรยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจิรยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1064   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีรับมอบโล่ แสดงความขอบคุณหน่วยงาน จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีรับมอบโล่ แสดงความขอบคุณหน่วยงาน จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  :: ข่าวที่ 1063   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
ประกาศ การรับสมัครผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1062   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 291 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 46
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2346 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 45
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 517 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบค
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบค
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 127 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๒/๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๒/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๒๕๕๗ "
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด  ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๑/๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๑/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 44
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 647 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 43
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 727 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 176 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |