หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันพุธที่ 16 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 125
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สู่ขวัญเจ้าเอย สงกรานต์นี้” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สู่ขวัญเจ้าเอย สงกรานต์นี้” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ข้อกำหนดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในบริเวณศาล พ.ศ.2556
  :: ข่าวที่ 984   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 227 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 36
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 396 )
อธิบดีผู้พิพากษาฯเป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
อธิบดีผู้พิพากษาฯเป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าเฝ้าและถวายราชสักการะในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าเฝ้าและถวายราชสักการะในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาในวาระโยกย้ายประจำปี ๒๕๕๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาในวาระโยกย้ายประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
หนังสือราชการ ด่วนมาก ที่ ศย 300.009/ว5 เรื่องขอทราบจำนวนผุ้สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 725 )
การอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๙
การอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๙
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 149 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของพนักงานต้อนรับฯ
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของพนักงานต้อนรับฯ
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๘
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๘
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 175 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5154 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 35
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 449 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว3 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 17 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 170 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 125 )
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กหรือเยาวชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 971   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๓ และภาค ๔
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๓ และภาค ๔
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 136 )
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๑ และภาค ๒
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๑ และภาค ๒
  :: ข่าวที่ 969   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
  :: ข่าวที่ 968   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |