หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 125
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว 12 เรื่องการรับจดแจ้งเป็นผู้ประสานการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ประกาศ รับสมัครผู้พิพากษาสมทบ จำนวน 38 ศาล
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 331 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานงานให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” วันที่  ๖-๗  กันยายน ๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา มาตรฐานงานให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1065   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจิรยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายคุณธรรมจิรยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1064   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีรับมอบโล่ แสดงความขอบคุณหน่วยงาน จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมพิธีรับมอบโล่ แสดงความขอบคุณหน่วยงาน จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  :: ข่าวที่ 1063   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ประกาศ การรับสมัครผู้ให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1062   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 152 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 46
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1767 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 45
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 331 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบค
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบค
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๒/๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุม เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๒/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการร่วมใจประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๒๕๕๗ "
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด  ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๑/๒๕๕๗
กิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชน และครอบครัว” รุ่นที่๑/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 44
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 511 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 43
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 606 )
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 143 )
ขอให้ส่งรายชื่อและขออนุญาตให้ผู้พิพากษาสมทบ และนักจิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 529 )
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 221 )
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิเข้ารับการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ จังหวัดหนองคาย
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 177 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  ร่วมประชุมหารือกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมหารือกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 270 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |