หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 129
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์  มารดาของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ พ.ฎีกา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ลิ้นจี่ หะวานนท์ มารดาของ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ พ.ฎีกา
  :: ข่าวที่ 991   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติและครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติและครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 990   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  :: ข่าวที่ 989   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธและรดน้ำขอพรผู้บริหาร ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 988   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พรบ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 102 )
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สู่ขวัญเจ้าเอย สงกรานต์นี้” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สู่ขวัญเจ้าเอย สงกรานต์นี้” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ข้อกำหนดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ในบริเวณศาล พ.ศ.2556
  :: ข่าวที่ 984   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 445 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 36
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 626 )
อธิบดีผู้พิพากษาฯเป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
อธิบดีผู้พิพากษาฯเป็นประธานการประชุมคณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าเฝ้าและถวายราชสักการะในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเข้าเฝ้าและถวายราชสักการะในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาในวาระโยกย้ายประจำปี ๒๕๕๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดเลี้ยงขอบคุณผู้พิพากษาในวาระโยกย้ายประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
หนังสือราชการ ด่วนมาก ที่ ศย 300.009/ว5 เรื่องขอทราบจำนวนผุ้สมัครเข้ารับการอบรมที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1319 )
การอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๙
การอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๙
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 159 )
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของพนักงานต้อนรับฯ
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวกและการให้บริการของพนักงานต้อนรับฯ
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๘
พิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค ๘
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 186 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6015 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 35
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 508 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว3 เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างคนดีสู่สังคม ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 17 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 182 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 132 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |