หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
จำนวนข่าวทั้งหมด 76
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา และเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (ด้านจิตวิทยา)
  :: ข่าวที่ 1087   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ในโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 1086   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
  :: ข่าวที่ 1085   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕
  :: ข่าวที่ 1084   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕
  :: ข่าวที่ 1083   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๔ ภาค๕และภาค๖  จังหวัดกาฬสินธุ์ บึงกาฬ ลำปาง กำแพงเพชร และพิษณุโลก
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๔ ภาค๕และภาค๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ บึงกาฬ ลำปาง กำแพงเพชร และพิษณุโลก
  :: ข่าวที่ 1082   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๒ และภาค๓ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และบุรีรัมย์
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค๒ และภาค๓ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 1081   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศย 300.009/ว 19 เรื่อง โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด
  :: ข่าวที่ 1080   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 318 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1079   :: วันที่ 12 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 693 )
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร
การอบรมและปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร
  :: ข่าวที่ 1078   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 178 )
อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกระเบียบวินัยชีวิต “ค่ายนวมินทราชินี” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกระเบียบวินัยชีวิต “ค่ายนวมินทราชินี” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 1077   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
สารอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ฉบับที่ 47
  :: ข่าวที่ 1076   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 721 )
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจิตวิทยาและเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม(ด้านจิตวิทยา) รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 1075   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1099 )
ศย 300.009/ว14 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 1074   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 342 )
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรุ้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 1/2557 รอบที่ 1-5
  :: ข่าวที่ 1073   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7533 )
คณะแพทย์ประจำบ้าน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คณะแพทย์ประจำบ้าน จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
  :: ข่าวที่ 1072   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 120 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการแห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1071   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 308 )
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิ ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดพิธีบวงสรวงและตั้งศาลพระภูมิ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง แห่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1070   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 184 )
หนังสือราชการที่ ศย 300.009/ว 12 เรื่องการรับจดแจ้งเป็นผู้ประสานการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 724 )
ประกาศ รับสมัครผู้พิพากษาสมทบ จำนวน 38 ศาล
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2315 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |