สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบศาลจังหวัดอุทัยธานี

คำถามที่ 000308
คดีผู้บริโภคคืออะไรครับ?

           คำว่า "ผู้บริโภค"  คือ ผู้ซื้อ ผู้ใช้สินค้า หรือ บริการต่างๆ ส่วนคำว่า "คดีผู้บริโภค" ตามกฏหมาย คือ คดีแพ่งระบุว่าผู้บริโภค
หรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธหรือหน้าที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภค
สินค้าหรือบริการ ตามคดีแพ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขิ้นจากการสินค้าที่ไม่ปลอดภัยด้วย
          เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหามากมายจากการใช้สินค้าหรือบริการจึงได้มีพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
ออกมาใช้บังคับในวันที่ 24  สิงหาคม 2551  เพื่อให้มีการดำเนินจัดการเกี่ยวกับคดีแพ่งที่เอื้อต่อการใช้สิทธิ เรียกร้องของผู้บริโภค
แก้ไขเยียวยาโดย Prapat :: ip 61.7.131.151 :: วันที่ 20 พ.ค. 52 -18:09:50 :: อ่านคำถาม 2202 :: จำนวนคำตอบ 0

ไม่พบข้อมูล !
- โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
- ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- งดใช้เว็บบอร์ดเป็นสื่อกลางในการร้องเรียน หากต้องการร้องเรียน กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงาน

เนื้อหาคำตอบ

* ส่งข้อความได้เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรมเท่านั้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

รหัสผ่านใหม่
* กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เท่านั้น ...
COJ WEBBAORD V.3.0
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม