ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (26/04/59)

การประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๔ (4th ASEAN Chief Justices Meeting) (19/04/59)

รับสมัครทุนข้าราชการศาลยุติธรรมไปฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น (12/04/59)

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (12/04/59)

ประธานศาลฎีกานำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ (11/04/59)

เชิญสั่งจอง "แฟลชไดรฟ์ที่ระลึกเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๔ ปี" (11/04/59)

จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ ๑) รอบย้ายเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ของข้าราชการศาลยุติธรรม (11/04/59)

การใช้งานโปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (11/04/59)

การใช้งานเว็บไซต์และระบบโปรแกรมต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (9/04/59)

การรายงานผลการบังคับคดีและการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (กรณีนายประกันผิดสัญญาประกันต่อศาล) (7/04/59)

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิและกรอกข้อมูลเพื่อเลือกเครื่องวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (5/04/59)

การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ของศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ รอบวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ (1/04/59)

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เปิดทำการศาล ๒ แห่ง ดังนี้ (24/03/59)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ ๑๒ (22/04/59)

ประกาศศาลอาญา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญา และกำหนดวันเวลา พร้อมสถานที่สอบ (11/04/59)

ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) (11/04/59)

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ในสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๔ (5/04/59)


ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค(11/04/59)

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา(1/04/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (21/03/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริษัททัวร์ (07/03/59)

English Version Website

English Language

 • สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีฯ ประจำปี พ.ศ.2558
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2554
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2553
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2552
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2551
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2550
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2549
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2548
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2547
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2546
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2545
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2544
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2543
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2542
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2541
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2540
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2536 - 2539
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2535

 • สำนักงานศาลยุติธรรม

  • Address: อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • Email:grad@coj.go.th

  • ศาลยุติธรรม

   By Courts of Justice