ประกาศศาลศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ ๑๒ (26/05/59)

ประกาศศาลศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (24/05/59)

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล (ภาษามอญ กะเหรี่ยง พม่า)(19/05/59)

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ ๑๒ (22/04/59)


ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฯ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีคุณภาพสูง(Plotter) (26/05/59)

ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (26/05/59)

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน ๑ รายการ (26/05/59)

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ ๓) (26/05/59)

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ ๒) (26/05/59)

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ (อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น ๔) (25/05/59)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (19/05/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ในการนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค(11/04/59)

English Version Website

English Language

 • สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีฯ ประจำปี พ.ศ.2558
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2554
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2553
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2552
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2551
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2550
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2549
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2548
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2547
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2546
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2545
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2544
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2543
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2542
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2541
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2540
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2536 - 2539
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2535

 • สำนักงานศาลยุติธรรม

  • Address: อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • Email:grad@coj.go.th

  • ศาลยุติธรรม

   By Court of Justice