หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
การขอปล่อยตัวชั่วคราว  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 68
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประชุมหารือ “ สวัสดิการอาคารที่พักของศาลจังหวัดจันทบุรี ”
ประชุมหารือ “ สวัสดิการอาคารที่พักของศาลจังหวัดจันทบุรี ”   
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี   
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ร่วมกิจกรรม “ กาแฟสัญจร ” ครั้งที่ 9/2557
ร่วมกิจกรรม “ กาแฟสัญจร ” ครั้งที่ 9/2557   
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2   
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
เปิดป้ายอาคารเรียนดนตรี – นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สวัสดิชัยอุปถัมภ์)
เปิดป้ายอาคารเรียนดนตรี – นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สวัสดิชัยอุปถัมภ์)   
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 พิธีวางพานดอกไม้สดสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 พิธีวางพานดอกไม้สดสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ’57
จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ’57   
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
จัดงานวันรพี ’ 57
จัดงานวันรพี ’ 57   
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ร่วมพิธีเปิด โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ร่วมพิธีเปิด โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี   
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ’ 57
ร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ ’ 57   
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ร่วมพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็ม สร้างมณฑปเก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธสโร)
ร่วมพิธีฤกษ์ตอกเสาเข็ม สร้างมณฑปเก็บสรีระสังขารพระครูธรรมสรคุณ (เขียน ขนธสโร)   
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
รายการศาลจังหวัดจันทบุรีพบประชาชน ภูมิใจเสนอ  “ ทำอย่างไรเมื่อผิดสัญญาประกันต่อศาล ”
รายการศาลจังหวัดจันทบุรีพบประชาชน ภูมิใจเสนอ “ ทำอย่างไรเมื่อผิดสัญญาประกันต่อศาล ”   
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ประชุมพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัย
ประชุมพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัย   
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 ”
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 ”   
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
จัดโครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ”
จัดโครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ”   
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ไกล่เกลี่ยคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ไกล่เกลี่ยคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |