หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ระเบียบ ข้อกำหนด  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
แบบพิมพ์ A4 ใหม่  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 147
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  :: ข่าวที่ 669   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดจันทบุรียินดีต้อนรับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลจังหวัดจันทบุรียินดีต้อนรับศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
  :: ข่าวที่ 668   :: วันที่ 18 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ร่วมงาน วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2558
ร่วมงาน วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2558
  :: ข่าวที่ 667   :: วันที่ 4 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 666   :: วันที่ 4 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
  :: ข่าวที่ 665   :: วันที่ 4 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   
  :: ข่าวที่ 664   :: วันที่ 2 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง
อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง
  :: ข่าวที่ 663   :: วันที่ 2 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 662   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี  ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ  “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 659   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ตัวไกล ใจคิดถึง
ตัวไกล ใจคิดถึง
  :: ข่าวที่ 658   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2558
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 656   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2015
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2015
  :: ข่าวที่ 655   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ  ฝึกอบรมเพื่อซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย
  :: ข่าวที่ 653   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่   
  :: ข่าวที่ 652   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมพิธีเปิด  ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
ร่วมพิธีเปิด ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ร่วมงานพิธี  วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ร่วมงานพิธี วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  :: ข่าวที่ 644   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมงานพิธี  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี
ร่วมงานพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี
  :: ข่าวที่ 643   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |