หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ระเบียบ ข้อกำหนด  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
แบบพิมพ์ A4 ใหม่  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 140
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 662   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 659   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ตัวไกล ใจคิดถึง
ตัวไกล ใจคิดถึง
  :: ข่าวที่ 658   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2558
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 656   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2015
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2015
  :: ข่าวที่ 655   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย
  :: ข่าวที่ 653   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่   
  :: ข่าวที่ 652   :: วันที่ 12 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ร่วมพิธีเปิด ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
ร่วมพิธีเปิด ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ร่วมงานพิธี วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ร่วมงานพิธี วันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  :: ข่าวที่ 644   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ร่วมงานพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี
ร่วมงานพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี
  :: ข่าวที่ 643   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีอำนวยพรปีใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรีอำนวยพรปีใหม่
  :: ข่าวที่ 637   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ กีฬาสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ศาลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ กีฬาสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ศาลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 636   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย”
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย”
  :: ข่าวที่ 635   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 634   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ร่วมกิจกรรม “ กาแฟสัญจร ” ครั้งที่ 12/2557
ร่วมกิจกรรม “ กาแฟสัญจร ” ครั้งที่ 12/2557
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 8 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินในวันรวมน้ำใจให้กาชาด
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินในวันรวมน้ำใจให้กาชาด
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |