หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ระเบียบ ข้อกำหนด  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
แบบพิมพ์ A4 ใหม่  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 94
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 2ฯ”
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 2ฯ”
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ร่วมงานรัฐพิธี “ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ”
ร่วมงานรัฐพิธี “ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ”
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
โครงการ  ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ร่วมงานพิธี “ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ”
ร่วมงานพิธี “ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ”
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ร่วมงาน “ครบรอบวันเปิดศาลหลักเมือง ปีที่ 30”
ร่วมงาน “ครบรอบวันเปิดศาลหลักเมือง ปีที่ 30”
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)”
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)”
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดจันทบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (ครั้งที่ 2)
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ร่วมงานพิธี “ 13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ”
ร่วมงานพิธี “ 13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ”
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
จัดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม  ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จัดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 81 )
ร่วมไว้อาลัย  คุณแม่ลิ้นจี่  พงษ์อาภา
ร่วมไว้อาลัย คุณแม่ลิ้นจี่ พงษ์อาภา
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ร่วมงานรัฐพิธี “ วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”
ร่วมงานรัฐพิธี “ วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ”
  :: ข่าวที่ 594   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
“ ถึงอยู่ไกล แต่ใจคิดถึง”
“ ถึงอยู่ไกล แต่ใจคิดถึง”
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ร่วมแสดงความยินดีใน “งานเลี้ยงรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด”
ร่วมแสดงความยินดีใน “งานเลี้ยงรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด”
  :: ข่าวที่ 592   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ  “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ร่วมกิจกรรม “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 ”
ร่วมกิจกรรม “วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 ”
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
การประชุมเพื่อการพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กร
การประชุมเพื่อการพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กร
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกันยายน 2557
ประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนกันยายน 2557
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนกิจกรรมวันรพี ‘57
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนกิจกรรมวันรพี ‘57
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ประชุมหารือเรื่อง ผลการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน
ประชุมหารือเรื่อง ผลการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 29 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการ  ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |