หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ระเบียบ ข้อกำหนด  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
แบบพิมพ์ A4 ใหม่  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 45
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
ร่วมพิธียกเสาเอกอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี   
  :: ข่าวที่ 701   :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 25 )
ยินดีต้อนรับ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ
ยินดีต้อนรับ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ   
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 15 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๕๓ รายการ   
  :: ข่าวที่ 699   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 65 )
ร่วมงานรัฐพิธี วันฉัตรมงคล
ร่วมงานรัฐพิธี วันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 698   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ร่วมเปิดโครงการ “เทศกาลวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย – จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา”
ร่วมเปิดโครงการ “เทศกาลวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย – จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา”   
  :: ข่าวที่ 697   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 696   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 695   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
จัดอบรมโครงการ “ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในศาลจังหวัดจันทบุรี”
จัดอบรมโครงการ “ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในศาลจังหวัดจันทบุรี”
  :: ข่าวที่ 694   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
“ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘”
“ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 693   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ยินดีต้อนรับ “นายวัฒนา วิทยกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะ”
ยินดีต้อนรับ “นายวัฒนา วิทยกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ และคณะ”
  :: ข่าวที่ 692   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 34 )
กิจกรรมสืบสานประเพณี “๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม”
กิจกรรมสืบสานประเพณี “๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม”   
  :: ข่าวที่ 691   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมกิจกรรม “งานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘”
ร่วมกิจกรรม “งานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 690   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ร่วมกิจกรรม “พิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘”
ร่วมกิจกรรม “พิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 689   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
“สุขภาพแข็งแรง หายป่วยเร็ววัน”
“สุขภาพแข็งแรง หายป่วยเร็ววัน”
  :: ข่าวที่ 688   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 26 )
ร่วมกิจกรรม “พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี”
ร่วมกิจกรรม “พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี”
  :: ข่าวที่ 687   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
จัดอบรมโครงการ “ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในศาลจังหวัดจันทบุรี”
จัดอบรมโครงการ “ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในศาลจังหวัดจันทบุรี”
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระและขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘”
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระและขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘”
  :: ข่าวที่ 685   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 684   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 7 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |