หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ระเบียบ ข้อกำหนด  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
แบบพิมพ์ A4 ใหม่  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 122
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ศาลจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินในวันรวมน้ำใจให้กาชาด
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมเป็นเกียรติและมอบเงินในวันรวมน้ำใจให้กาชาด
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมงาน คนจันท์ต้านโกง
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมงาน คนจันท์ต้านโกง
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 628   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ร่วมพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
จัดพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
จัดพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ’57
จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ’57
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2557
ร่วมงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 622   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีอุปสมบท นายวราวุฒิ เจียรรัตนสวัสดิ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีอุปสมบท นายวราวุฒิ เจียรรัตนสวัสดิ์ เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ   
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ  “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ยินดีต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมคณะ
ยินดีต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมคณะ
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2557
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
โครงการ  ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ยินดีต้อนรับ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี คนใหม่
ยินดีต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี คนใหม่
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ขอให้มีสุขภาพ อนามัย แข็งแรง
ขอให้มีสุขภาพ อนามัย แข็งแรง
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |