หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ระเบียบ ข้อกำหนด  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
แบบพิมพ์ A4 ใหม่  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 104
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ยินดีต้อนรับ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี คนใหม่
ยินดีต้อนรับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี คนใหม่
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ขอให้มีสุขภาพ อนามัย แข็งแรง
ขอให้มีสุขภาพ อนามัย แข็งแรง
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อกำหนดรูปแบบบริหารการตรวจราชการของศาลจังหวัดจันทบุรี
ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อกำหนดรูปแบบบริหารการตรวจราชการของศาลจังหวัดจันทบุรี   
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ร่วมงาน “ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ”
ร่วมงาน “ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ”   
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ   
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ร่วมพิธีเปิดงาน ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557
ร่วมพิธีเปิดงาน ส่งเสริมประเพณีลอยกระทงจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วม   “ พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 2 และภาค 3 ”
ศาลจังหวัดจันทบุรีร่วม “ พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 2 และภาค 3 ”
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ  “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ประชุมสรุปข้อหารือในการตรวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี
ประชุมสรุปข้อหารือในการตรวจพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนตุลาคม 2557
ประชุมผู้ประนีประนอมประจำเดือนตุลาคม 2557
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 2ฯ”
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 2ฯ”
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
ร่วมงานรัฐพิธี “ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ”
ร่วมงานรัฐพิธี “ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ”
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
โครงการ  ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 28 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ร่วมงานพิธี “ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ”
ร่วมงานพิธี “ 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ ”
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ร่วมงาน “ครบรอบวันเปิดศาลหลักเมือง ปีที่ 30”
ร่วมงาน “ครบรอบวันเปิดศาลหลักเมือง ปีที่ 30”
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)”
ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)”
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 21 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดจันทบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (ครั้งที่ 2)
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ร่วมงานพิธี “ 13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ”
ร่วมงานพิธี “ 13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติ”
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
จัดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม  ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จัดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
ร่วมไว้อาลัย  คุณแม่ลิ้นจี่  พงษ์อาภา
ร่วมไว้อาลัย คุณแม่ลิ้นจี่ พงษ์อาภา
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |