หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดจันทบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
การขอปล่อยตัวชั่วคราว  
กฎหมายน่ารู้  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิฯ  
ข้อกำหนดของศาลจังหวัดจันฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดจันทบุรี
จำนวนข่าวทั้งหมด 75
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
โครงการ  ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  :: ข่าวที่ 584   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
การประชุมเพื่อการพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กร
การประชุมเพื่อการพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กร
  :: ข่าวที่ 583   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ข้อกำหนดในการปฏิบัติตนและการเข้าพบผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกควบคุมในห้องควบคุมของศาลจังหวัดจันทบุรี   
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 17 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ พ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ”
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ พ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด ”
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 10 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประชุมหารือเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม  รอบ 1 ตุลาคม 2557
ประชุมหารือเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2557
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงาน “ วันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 103 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ”
ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงาน “ วันกำเนิดโรงเรียนครบรอบ 103 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ”
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ร่วมกิจกรรม “ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ”
ร่วมกิจกรรม “ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ”
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ประชุมหารือ “จัดทำคำของบประมาณปี 59”
ประชุมหารือ “จัดทำคำของบประมาณปี 59”
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 8 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดจันทบุรี
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประชุมหารือ “ สวัสดิการอาคารที่พักของศาลจังหวัดจันทบุรี ”
ประชุมหารือ “ สวัสดิการอาคารที่พักของศาลจังหวัดจันทบุรี ”   
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดจันทบุรี   
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้และกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแก่ประชาชน” ปี พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ร่วมกิจกรรม “ กาแฟสัญจร ” ครั้งที่ 9/2557
ร่วมกิจกรรม “ กาแฟสัญจร ” ครั้งที่ 9/2557   
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 31 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 2   
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โครงการ ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เปิดป้ายอาคารเรียนดนตรี – นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สวัสดิชัยอุปถัมภ์)
เปิดป้ายอาคารเรียนดนตรี – นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (สวัสดิชัยอุปถัมภ์)   
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 พิธีวางพานดอกไม้สดสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 พิธีวางพานดอกไม้สดสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ’57
จัดโครงการ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ’57   
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
จัดงานวันรพี ’ 57
จัดงานวันรพี ’ 57   
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |