ศาลจังหวัดเชียงราย
 

ศาลจังหวัดเชียงราย
ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000.

โทร. | โทรสาร. 0 5371 7885
อีเมล์. cric@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 167,545