สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

คำถามที่ 000407
ค่าเช่าซื้อ

ปัจจุบันทำสัญญาเช่าซื้อจากธนาคาร อาคารสงเคราะห์ และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อจากต้นสังกัด   
กรณี Refinance กับธนาคารกรุงไทย (กองสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม มีโครงการดอกเบี้ยพิเศษ)  จะยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้เหมือนเดิมหรือไม่

โดย narongsak.s :: ip 61.7.149.207 :: วันที่ 16 ก.ย. 52 -13:51:03 :: อ่านคำถาม 2719 :: จำนวนคำตอบ 1

สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเป็นค่าเช่าซื้อจากส่วนราชการได้  โดยระยะเวลาในการผ่อนชำระกับธนาคารกรุงไทยต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหลือตามสัญญาเดิม
โดย sunsanee.s :: วันที่ 16 พ.ย. 52-13:54:14 :: ip 61.19.239.17
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม