สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

คำถามที่ 003913
คำสั่งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปิดทำการศาลในวันหยุด (ศาลเยาวชน) ไม่ได้ระบุตำแหน่ง แต่ในคำสั่งใช้คำขมวดท้ายว่า ในวันที่ปฏิบัติงานบุคคลใดเป็นผู้อาวุโส

คำสั่งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปิดทำการศาลในวันหยุด (ศาลเยาวชน) 3 คน โดยไม่ได้ระบุตำแหน่งและไม่ได้จัดหัวหน้าชุด  แต่ในคำสั่งใช้คำขมวดท้าย ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นหัวหน้าเวร 

โดย กัญญาณัฏ[id:4408] :: ip 110.77.242.73 :: วันที่ 3 เม.ย. 55 -16:01:35 :: อ่านคำถาม 2299 :: จำนวนคำตอบ 1

คำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติงานในวันทำการนอกเวลาราชการปกติ  ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
โดย sunsanee.s :: วันที่ 17 เม.ย. 55-14:22:53 :: ip 61.19.239.36
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม