สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบสำนักแผนงานและงบประมาณ

คำถามที่ 000367
การจำแนกประเภทรายจ่าย

อยากให้สำนักแผนฯ จัดทำการจำแนกประเภทรายจ่ายในหมวดค่าวัสดุ ที่เบิกจากงบดำเนินการ และค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจากงบลงทุนให้มีความชัดเจนและครอบคลุม เพราะปัจจุบันยังมีความไม่ชัดเจน และแบ่งแยกไม่ถูกต้องนัก เมื่อสอบถามทางสำนักคลัง สำนักแผนฯ และตรวจสอบภายใน ให้คำตอบไม่ตรงกัน ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน และเบิกจ่ายไม่ถูกต้องโดย nutthaphat.a :: ip 110.49.8.78 :: วันที่ 30 ส.ค. 52 -17:48:41 :: อ่านคำถาม 2143 :: จำนวนคำตอบ 1


สวัสดีค่ะ คุณ nutthaphat

    ทางกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สำนักแผนฯ ขอชี้แจงตามนี้นะคะ

    จากระบบงบประมาณศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ได้จำแนกประเภทรายจ่ายในหมวดค่าวัสดุที่เบิกจากงบดำเนินการและค่าครุภัณฑ์ที่เบิกจากงบลงทุนไว้แล้ว เพื่อให้หน่วยงาน
ที่จะดำเนินการจัดซื้อดูรายการสิ่งของที่ประสงค์จะจัดซื้อว่าอยู่ในรายการที่จะเบิกจ่ายจากงบดำเนินการในหมวดค่าวัสดุ หรือเบิกจ่าย
จากงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ หากไม่มีกำหนดไว้ในรายการให้ตรวจสอบราคาเกินกว่าห้าพันบาทหรือไม่ ถ้าเกินจัดอยู่ในรายการครุภัณฑ์
แต่ถ้าต่ำกว่าห้าพันบาทให้เบิกจ่ายจากงบดำเนินการ


โดย warattaya :: วันที่ 17 ก.ย. 52-15:27:04 :: ip 61.19.239.40
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |

- โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
- ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- งดใช้เว็บบอร์ดเป็นสื่อกลางในการร้องเรียน หากต้องการร้องเรียน กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงาน

เนื้อหาคำตอบ

* ส่งข้อความได้เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรมเท่านั้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

รหัสผ่านใหม่
* กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เท่านั้น ...
COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม