สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 5

คำถามที่ 000216
คดีเช็ค

ลาออกจากงานซึ่งเป็นบริษัท  แต่นายจ้างจ่ายเช็คเพื่อชำระเงินค่าจ้างค้างจ่าย และค่าชดเชย 1 ฉบับ  แต่เมื่อนำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ๆ ปฏิเสธการสั่งจ่าย  หากจะฟ้องต้องดำเนินการอย่างไร ฟ้องใครเป็นจำเลย   ...จาก  เลเบอร์บ้านนอก

โดย denpong :: ip 61.7.173.150 :: วันที่ 19 มี.ค. 52 -11:14:08 :: อ่านคำถาม 630 :: จำนวนคำตอบ 1

       การที่นายจ้างชำระค่าจ้างด้วยเช็ค ถือเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นที่มิใช่จำนวนเงินซึ่งสามารถทำได้  แต่การชำระหนี้ด้วยเช็ค หนี้ค่าจ้างจะระงับเมื่อเช็คได้ใช้เงินไปแล้วเท่านั้น ดังนั้น เมื่อธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงิน หนี้ค่าจ้างจึงยังไม่ระงับสิ้นไปและถือไม่ได้ว่านายจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
      สิทธิของลูกจ้างจึงมีดังนี้
      1.  มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างค้างจ่ายต่อนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
       2. มีสิทธิฟ้องนายจ้างในความผิดเกี่ยวกับเช็ค ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับการใช้เช็ค

      ส่วนที่อ้างว่านายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ด้วยนั้น เมื่อลูกจ้างสมัครใจลาออกเอง มิใช่เป็นเพราะนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างแต่อย่างใด เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นค่าชดเชยการเลิกจ้าง แต่อาจถือว่าเป็นสินน้ำใจในการทำงานของนายจ้าง ซึ่งถือเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่มีผลบังคับได้ และไม่ขัดต่อกฎหมาย นายจ้างจึงต้องผูกพันชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้ลูกจ้างเช่นกัน
โดย denpong :: วันที่ 19 มี.ค. 52-13:56:22 :: ip 61.7.173.150
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |

- โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
- ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- งดใช้เว็บบอร์ดเป็นสื่อกลางในการร้องเรียน หากต้องการร้องเรียน กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงาน

เนื้อหาคำตอบ

* ส่งข้อความได้เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรมเท่านั้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

รหัสผ่านใหม่
* กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เท่านั้น ...
COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม