สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

คำถามที่ 001480
การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล

กรณีบิดาและมารดารับราชการทั้งคู่  มารดาสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาลได้เลยหรือไม่  หรือจะต้องให้บิดาเท่านั้นที่จะต้องใช้สิทธิดังกล่าว...

โดย umawan.p :: ip 61.7.135.199 :: วันที่ 14 พ.ค. 53 -11:09:35 :: อ่านคำถาม 3759 :: จำนวนคำตอบ 1

           ตามระเบียบการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร  และค่ารักษาพยาบาลของบุตร  จะต้องใช้สิทธิโดยบิดา  เว้นแต่บิดาจะสละสิทธิ์
โดยหน่วยงานของบิดาจะต้องจัดทำหนังสือรับรองว่า  บิดาไม่ได้ใช้สิทธิ  พร้อมทั้งส่งหนังสือดังกล่าวไปยังหน่วยของมารดาผู้ต้องการใช้สิทธิ
เบิกค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลของบุตร
โดย patinya.c :: วันที่ 1 มิ.ย. 53-09:34:54 :: ip 61.19.239.17
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม