สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบศาลจังหวัดอุบลราชธานี

คำถามที่ 001305
การเรียนเนฯ ที่ศาล

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์  จาก ม.อุบล

ประสงค์จะศึกษษต่อเนฯ ที่ศาลจังหวัดอุบล  ต้องไปสมัครยังไงค่ะ

ที่ไหน  ติดต่อกับใคร  ใช้เอกสารอะไรบ้าง  ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะ??

โดย บุษบา[id:1427] :: ip 180.183.53.45 :: วันที่ 17 เม.ย. 53 -21:14:40 :: อ่านคำถาม 4124 :: จำนวนคำตอบ 1

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็นศูนย์ถ่ายทอดคำบรรยายเนติฯ จากสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติฯ กรุงเทพฯ ผ่านสัญญาณดาวเทียม แบ่งเป็น 2 ภาค คือ 
1. ภาคค่ำ
2. ภาคทบทวน

แต่ละสมัยเปิดเรียนพร้อมกันกับสำนักอบรมเนติฯ กรุงเทพฯ ครั้งต่อไปเป็นภาคเรียนที่ 1 สมัยการศึกษาที่ 63 ปีการศึกษา 2553 เริ่มประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2553 ถึง ปลายเดือน พฤศจิกายน 2553

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
- ใบประกาศปริญญาบัตร

สถานที่รับสมัคร
- ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อ คณะกรรมการเนติฯ หรือคุณรุ้งตะวัน  ทองนาค

ค่าใช้จ่าย
- ภาคค่ำ 1,000 บาท
- ภาคทบทวน 700 บาท

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย samrit.m :: วันที่ 19 เม.ย. 53-14:45:39 :: ip 119.42.110.33
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบศาลจังหวัดอุบลราชธานี

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม