หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยนาท
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนรอคู่ความมารับเช็ค  
Knowledge Management  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าหมาย  
อัตราประกัน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยนาท
จำนวนข่าวทั้งหมด 107
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานคอมพิวเตอร์
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานคอมพิวเตอร์
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขัง
เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขัง
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดชัยนาทประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการ“ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
ศาลจังหวัดชัยนาทประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการ“ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ประชุมเตรียมความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
ประชุมเตรียมความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
เทคนิคการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)
เทคนิคการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน”
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน”
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสำนวนคดีอาญาที่อยู่ระหว่างปี ๒๕๔๘ ถึง ปี ๒๕๕๗
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสำนวนคดีอาญาที่อยู่ระหว่างปี ๒๕๔๘ ถึง ปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการ             สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท   เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาด   
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง   
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 71 )
กิจกรรมวันรพี 2557
กิจกรรมวันรพี 2557
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 92 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน”
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน”
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท  เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท  มอบของที่ระลึกให้แก่  นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกให้แก่ นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |