หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยนาท
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนรอคู่ความมารับเช็ค  
Knowledge Management  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าหมาย  
อัตราประกัน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยนาท
จำนวนข่าวทั้งหมด 99
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน”
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน”
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสำนวนคดีอาญาที่อยู่ระหว่างปี ๒๕๔๘ ถึง ปี ๒๕๕๗
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสำนวนคดีอาญาที่อยู่ระหว่างปี ๒๕๔๘ ถึง ปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการ       สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาด   
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง   
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
กิจกรรมวันรพี 2557
กิจกรรมวันรพี 2557
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน”
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน”
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกให้แก่ นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกให้แก่ นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบพระหลวงปู่ศุขฯ ให้แก่นายสมศักดิ์ ศิริชัยสุทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบพระหลวงปู่ศุขฯ ให้แก่นายสมศักดิ์ ศิริชัยสุทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดชัยนาทและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดชัยนาทและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเป็นประธานที่ประชุมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทในการเตรียมความพร้อมกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเป็นประธานที่ประชุมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทในการเตรียมความพร้อมกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฯ
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฯ
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำข้อเสนอ การปฏิรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ฯ
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำข้อเสนอ การปฏิรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ฯ
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
คณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท เข้าแสดงความขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก
คณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท เข้าแสดงความขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ
ศาลจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดโครงการ   “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |