หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยนาท
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
Knowledge Management  
ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนรอคู่ความมารับเช็ค  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าหมาย  
อัตราประกัน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยนาท
จำนวนข่าวทั้งหมด 177
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ศาลจังหวัดชัยนาทและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดชัยนาทและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาทประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเป็นประธานที่ประชุมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทในการเตรียมความพร้อมกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเป็นประธานที่ประชุมคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทในการเตรียมความพร้อมกิจกรรม “วันระพี ประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฯ
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลฯ
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำข้อเสนอ การปฏิรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ฯ
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดทำข้อเสนอ การปฏิรูปสังคม การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ฯ
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  :: ข่าวที่ 515   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
คณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท เข้าแสดงความขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก
คณะครูและนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท เข้าแสดงความขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก
  :: ข่าวที่ 514   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ
ศาลจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 513   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดโครงการ   “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 512   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทพร้อมข้าราชการศาล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการวางข้อกำหนดแก่คณะกรรมการการตรวจ ๕ ส
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทพร้อมข้าราชการศาล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการวางข้อกำหนดแก่คณะกรรมการการตรวจ ๕ ส
  :: ข่าวที่ 511   :: วันที่ 24 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดชัยนาท ดำเนินการปลดเผาทำลายสำนวนความและเอกสารทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่ครบกำหนด
ศาลจังหวัดชัยนาท ดำเนินการปลดเผาทำลายสำนวนความและเอกสารทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่ครบกำหนด
  :: ข่าวที่ 510   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางชั้น ปานทับ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางชั้น ปานทับ
  :: ข่าวที่ 509   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสโยกย้ายข้าราชการศาล
นายธีระวัฒน์ สินธุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสโยกย้ายข้าราชการศาล
  :: ข่าวที่ 508   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบในโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 507   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทมอบพระพุทธรูป ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาศย้ายไปรับราชการที่จังหวัดขอนแก่น
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทมอบพระพุทธรูป ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาศย้ายไปรับราชการที่จังหวัดขอนแก่น
  :: ข่าวที่ 506   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  :: ข่าวที่ 505   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท  พร้อมข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธี วันฉัตรมงคล
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธี วันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 504   :: วันที่ 8 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  :: ข่าวที่ 503   :: วันที่ 30 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรม ๑๓๒ ปีศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรม ๑๓๒ ปีศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 502   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้าง ให้การตอนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้าง ให้การตอนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ
  :: ข่าวที่ 501   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท และข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมฌาปณกิจศพมารดาของ นางอรนุช หงศุภรักษ์เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท และข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมฌาปณกิจศพมารดาของ นางอรนุช หงศุภรักษ์เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 500   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |