หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยนาท
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนรอคู่ความมารับเช็ค  
Knowledge Management  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าหมาย  
อัตราประกัน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยนาท
จำนวนข่าวทั้งหมด 146
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ศาลจังหวัดชัยนาท ประชุมข้าราชการ เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องและทิศทางในการปฎิบัติงานร่วมกัน
ศาลจังหวัดชัยนาท ประชุมข้าราชการ เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องและทิศทางในการปฎิบัติงานร่วมกัน
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 28 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในโครงการ “เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 28 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยนาท   
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางทองอยู่ เอกนิล มารดาของนางสาวสุภัทร์กัญญา เอกนิล พนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางทองอยู่ เอกนิล มารดาของนางสาวสุภัทร์กัญญา เอกนิล พนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายจรูญ มีพัด บิดาของ ภริยาท่านบุญชัย คงทรัพย์สินสิริ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายจรูญ มีพัด บิดาของ ภริยาท่านบุญชัย คงทรัพย์สินสิริ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 9 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 81 )
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดชัยนาทเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ ทรงเป็นประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
ศาลจังหวัดชัยนาทเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ ทรงเป็นประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 3 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าพาหนะค่าป่วยการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยตำรวจตรีมนตรี หงศุภรักษ์
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยตำรวจตรีมนตรี หงศุภรักษ์
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 80 )
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ขอพรจากนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ขอพรจากนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานเพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดชัยนาทบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “กา
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานเพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดชัยนาทบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “กา
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
ปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการใช้งานโปรแกรมสำนวนคดีของศาลจังหวัดชัยนาท
ปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการใช้งานโปรแกรมสำนวนคดีของศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
บรรยายให้ความรู้  ในเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน”
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน”
  :: ข่าวที่ 594   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 592   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 45 )
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง เทคนิคการให้บริการ  ด้วยใจ “Service mind”
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง เทคนิคการให้บริการ ด้วยใจ “Service mind”
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |