หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยนาท
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนรอคู่ความมารับเช็ค 
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าหมาย  
อัตราประกัน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยนาท
จำนวนข่าวทั้งหมด 153
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมรับประทานอาหาร
คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมรับประทานอาหาร
  :: ข่าวที่ 495   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท
คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 494   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  :: ข่าวที่ 493   :: วันที่ 17 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาทให้การต้อนรับจิตรผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาทให้การต้อนรับจิตรผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล
  :: ข่าวที่ 492   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายธีระวัฒน์ สินธุวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 491   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสโยกย้ายข้าราชการตุลาการ
คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสโยกย้ายข้าราชการตุลาการ
  :: ข่าวที่ 490   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM) และพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และสมรรถภาพของข้าราชการ
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM) และพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะ และสมรรถภาพของข้าราชการ
  :: ข่าวที่ 489   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท  พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบอาหารเสริมเพื่อเยี่ยมไข้มารดา นางสาวชมพูนุท ปานทับ นิติกรชำนาญการ
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบอาหารเสริมเพื่อเยี่ยมไข้มารดา นางสาวชมพูนุท ปานทับ นิติกรชำนาญการ
  :: ข่าวที่ 488   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลจังหวัดชัยนาทโดยการนำของนางณัฐปภัสร์ ดิษฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาทได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การระงับข้อพิพาท
ศาลจังหวัดชัยนาทโดยการนำของนางณัฐปภัสร์ ดิษฐวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาทได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การระงับข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 487   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 59 รายการ   
  :: ข่าวที่ 486   :: วันที่ 20 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะเป็นประธานเปิดห้องสมุดศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ จังหวัดชัยนาท
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะเป็นประธานเปิดห้องสมุดศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ จังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 116 )
ศาลจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ     ด้านกฎหมาย เรื่อง กฎหมายใช้บังคับในศาลแขวงและศาลจังหวัด ให้แก่ของศาลจังหวัดชัยนาท
ศาลจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านกฎหมาย เรื่อง กฎหมายใช้บังคับในศาลแขวงและศาลจังหวัด ให้แก่ของศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาล เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ฯ ณ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาล เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ฯ ณ เรือนจำจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ“ศาลจังหวัดชัยนาทเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ ผู้นำชุมชนเทศบาลสรรคบุรี ๒๕๕๗ ”
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ“ศาลจังหวัดชัยนาทเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ ผู้นำชุมชนเทศบาลสรรคบุรี ๒๕๕๗ ”
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดชัยนาทได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร เรื่อง การป้องกันบรรเทาอัคคีภัยฯ
ศาลจังหวัดชัยนาทได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร เรื่อง การป้องกันบรรเทาอัคคีภัยฯ
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการอบรมหลักสูตรวินัยและประมวลจริยธรรมแก่ข้าราชการศาล
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการอบรมหลักสูตรวินัยและประมวลจริยธรรมแก่ข้าราชการศาล
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 24 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ออกหน่วย เพื่อประชาสัมพันธ์งานศาลและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ออกหน่วย เพื่อประชาสัมพันธ์งานศาลและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 24 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) และพัฒนาระบบงาน
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) และพัฒนาระบบงาน
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 24 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 21 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |