หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยนาท
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนรอคู่ความมารับเช็ค  
Knowledge Management  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าหมาย  
อัตราประกัน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยนาท
จำนวนข่าวทั้งหมด 106
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานคอมพิวเตอร์
ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานคอมพิวเตอร์
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขัง
เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ต้องขัง
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 24 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดชัยนาทประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการ“ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
ศาลจังหวัดชัยนาทประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการ“ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเพื่อเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา”
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ประชุมเตรียมความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
ประชุมเตรียมความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
เทคนิคการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)
เทคนิคการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 23 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน”
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน”
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 12 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสำนวนคดีอาญาที่อยู่ระหว่างปี ๒๕๔๘ ถึง ปี ๒๕๕๗
ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบสำนวนคดีอาญาที่อยู่ระหว่างปี ๒๕๔๘ ถึง ปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการ       สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน
นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมารักษาความสะอาด   
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง   
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
กิจกรรมวันรพี 2557
กิจกรรมวันรพี 2557
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 18 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน”
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยสู่ชุมชน”
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
ศาลจังหวัดชัยนาทจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกให้แก่ นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกให้แก่ นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบพระหลวงปู่ศุขฯ ให้แก่นายสมศักดิ์ ศิริชัยสุทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบพระหลวงปู่ศุขฯ ให้แก่นายสมศักดิ์ ศิริชัยสุทธิกร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 5 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |