หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยนาท
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
การตรวจพิสูจน์หลักฐาน 
สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
ค่าธรรมเนียมศาลที่ศาลสั่งคืนรอคู่ความมารับเช็ค  
Knowledge Management  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าหมาย  
อัตราประกัน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยนาท
จำนวนข่าวทั้งหมด 139
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าพาหนะค่าป่วยการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี   
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยนาทย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยตำรวจตรีมนตรี หงศุภรักษ์
ศาลจังหวัดชัยนาทร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยตำรวจตรีมนตรี หงศุภรักษ์
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 16 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค”
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
ขอพรจากนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์           ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
ขอพรจากนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานเพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดชัยนาทบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “กา
หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดองค์ความรู้ในองค์กรและพัฒนาระบบงานเพื่อให้ข้าราชการศาลยุติธรรมของศาลจังหวัดชัยนาทบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “กา
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 29 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการใช้งานโปรแกรมสำนวนคดีของศาลจังหวัดชัยนาท
ปฏิบัติราชการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการใช้งานโปรแกรมสำนวนคดีของศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
บรรยายให้ความรู้  ในเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน”
บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน”
  :: ข่าวที่ 594   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 592   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง เทคนิคการให้บริการ  ด้วยใจ “Service mind”
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง เทคนิคการให้บริการ ด้วยใจ “Service mind”
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ร่วมประชุมข้าราชการ เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องและทิศทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
ร่วมประชุมข้าราชการ เพื่อหารือปัญหาข้อขัดข้องและทิศทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางอาทิตยา ภู่ระย้า ( Mrs.Arthittya Pooraya ) ย้ายมารับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งมอบ
แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางอาทิตยา ภู่ระย้า ( Mrs.Arthittya Pooraya ) ย้ายมารับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งมอบ
  :: ข่าวที่ 587   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางอาทิตยา ภู่ระย้า ย้ายมารับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท
แสดงความยินดีในโอกาสที่ นางอาทิตยา ภู่ระย้า ย้ายมารับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท
  :: ข่าวที่ 586   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ร่วมให้การต้อนรับ นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศ
ร่วมให้การต้อนรับ นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศ
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ในศาลจังหวัดชัยนาท   
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป้นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยนาท   
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 19 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่     นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสาร
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางเข็มทอง เกตุหลิม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสาร
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 14 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 40 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |