หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  .::.ศาลแขวงชลบุรี.::.Chonburi Kwaeng Court.::.
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม  
ระเบียบศาลแขวงชลบุรี  
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งหมาย 
ติดต่อศาล  
แผนที่มาศาล  
ตัวอย่างคำร้องต่างๆ  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ 
ตารางวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง(สมุดนัดกลาง) 
สิทธิของผู้ต้องหา  
การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จำเลย  
ขอคืนค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบสำนวนผัดฟ้อง/ฝากขฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวศาลแขวงชลบุรี

ปีที่ 5  ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2552
ปีที่ 5  ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
ปีที่ 5  ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
ปีที่ 5  ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 22 เมษายน 2552


ปีที่ 5  ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
 

ปีที่ 4  ฉบับที่ 9  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 8  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 7  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 6  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 5  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 4  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551

ปีที่ 4  ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 556