ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000.

โทร. 038-517091 | โทรสาร. 038-517091
อีเมล์. ccsc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 105,753