หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดชัยบาดาล
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
วิธีการติดต่อราชการศาล  
แผนที่ตั้งและการเดินทางมาศาล  
ภาพบรรยากาศศาล  
บัญชีนัดต่อเนื่อง  
ประวัติการก่อตั้งศาล  
รับ-ส่งเอกสารศาลฎีกา 
เช็คเมล์ศาล 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ตรวจรายชื่อรางวัลทนาย  
บัญชีพเตือนพยาน  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดชัยบาดาล
จำนวนข่าวทั้งหมด 12
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล คณะผู้ประนีประนอมฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาล คณะผู้ประนีประนอมฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 321   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมงานวันจักรี
ผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดชัยบาดาล ร่วมงานวันจักรี
  :: ข่าวที่ 320   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมเป็นเกียรติในโอกาสเปิดทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาลร่วมเป็นเกียรติในโอกาสเปิดทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
  :: ข่าวที่ 319   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาลและข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมพิธีวันมหาเจษฏาบดินทร์
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยบาดาลและข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมพิธีวันมหาเจษฏาบดินทร์   
  :: ข่าวที่ 318   :: วันที่ 3 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ขยายการรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ขยายการรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล
  :: ข่าวที่ 317   :: วันที่ 3 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
โครงการอบรมบุคลากรหลักสูตร
โครงการอบรมบุคลากรหลักสูตร"การป้องกันอัคคีภัย" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 316   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ประกาศรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาลประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 314   :: วันที่ 30 ม.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
  :: ข่าวที่ 307   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 139 )
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
  :: ข่าวที่ 306   :: วันที่ 28 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 143 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 298   :: วันที่ 12 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 60 )
คำสั่งศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง แต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล ประจำปี 2556
  :: ข่าวที่ 269   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 50 )
ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีแจ้งคำสั่งศาลหรือส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
  :: ข่าวที่ 81   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2554 :: ( อ่าน : 195 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |