หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 60
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ แสดงความยินดีต่อนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ แสดงความยินดีต่อนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑   
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการออกหมายตามคำสั่งศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการออกหมายตามคำสั่งศาล   
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การรับรองนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสให้เกียรติลงนามในสมุดเยี่ยมศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การรับรองนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสให้เกียรติลงนามในสมุดเยี่ยมศาล   
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ กับประธานศาลฎีกา และนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมจับสายสูตรอัญเชิญองค์ครุฑศาลแขวงพระนครเหนือ
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ กับประธานศาลฎีกา และนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมจับสายสูตรอัญเชิญองค์ครุฑศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกแก่ ผ.อ.สำนักอำนวยการฯ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและได้รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกแก่ ผ.อ.สำนักอำนวยการฯ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและได้รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหนังสือการขอเอกสารในคดีของหน่วยงานภายนอก
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหนังสือการขอเอกสารในคดีของหน่วยงานภายนอก
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดส่งข้าราชการตุลาการเข้าร่วมเป็นกรรมการควบคุมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดส่งข้าราชการตุลาการเข้าร่วมเป็นกรรมการควบคุมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา   
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล กรมราชทัณฑ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล กรมราชทัณฑ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ข้าราชการศาลฯ ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ข้าราชการศาลฯ ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องพักผู้พิพากษา   
  :: ข่าวที่ 594   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ บรรยายพิเศษเรื่อง ADR กลไกใหม่สำหรับการระงับข้อพิพาท ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสันติ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ บรรยายพิเศษเรื่อง ADR กลไกใหม่สำหรับการระงับข้อพิพาท ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสันติ   
  :: ข่าวที่ 592   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สาย
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สาย
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนกันยายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 37 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ  และคณะร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี   
  :: ข่าวที่ 589   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายและโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี   
  :: ข่าวที่ 588   :: วันที่ 19 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ร.ร.สตรีวิทยาในพิธีเปิดงาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ รับมอบโล่เกียรติคุณจาก ร.ร.สตรีวิทยาในพิธีเปิดงาน "นิทรรศการวิชาการ ๑๑๔ ปี สตรีวิทยา ฯ"   
  :: ข่าวที่ 585   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |