หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 63
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๓/๒๕๕๗
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๓/๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ แสดงความยินดีต่อนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ แสดงความยินดีต่อนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑   
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการออกหมายตามคำสั่งศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการออกหมายตามคำสั่งศาล   
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การรับรองนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสให้เกียรติลงนามในสมุดเยี่ยมศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การรับรองนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสให้เกียรติลงนามในสมุดเยี่ยมศาล   
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ กับประธานศาลฎีกา และนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมจับสายสูตรอัญเชิญองค์ครุฑศาลแขวงพระนครเหนือ
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ กับประธานศาลฎีกา และนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมจับสายสูตรอัญเชิญองค์ครุฑศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 117 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกแก่ ผ.อ.สำนักอำนวยการฯ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและได้รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกแก่ ผ.อ.สำนักอำนวยการฯ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและได้รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหนังสือการขอเอกสารในคดีของหน่วยงานภายนอก
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหนังสือการขอเอกสารในคดีของหน่วยงานภายนอก
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดส่งข้าราชการตุลาการเข้าร่วมเป็นกรรมการควบคุมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลแขวงพระนครเหนือจัดส่งข้าราชการตุลาการเข้าร่วมเป็นกรรมการควบคุมการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา   
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 15 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 106 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล กรมราชทัณฑ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังไปศาล กรมราชทัณฑ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
  :: ข่าวที่ 596   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ข้าราชการศาลฯ ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและงานเลี้ยงอำลาแก่ข้าราชการศาลฯ ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด
  :: ข่าวที่ 595   :: วันที่ 11 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 127 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงห้องพักผู้พิพากษา   
  :: ข่าวที่ 594   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะผู้พิพากษาในศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 593   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ บรรยายพิเศษเรื่อง ADR กลไกใหม่สำหรับการระงับข้อพิพาท ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสันติ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ บรรยายพิเศษเรื่อง ADR กลไกใหม่สำหรับการระงับข้อพิพาท ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสันติ   
  :: ข่าวที่ 592   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สาย
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สาย
  :: ข่าวที่ 591   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนกันยายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 590   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |