หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ประโยชน์ของการไกล่เกลี่ย  
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 65
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครการขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรง ประจำปี ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 18 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่แนวรั้วด้านหลังตลอดแนวอาคารศาลยุติธรรม
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่แนวรั้วด้านหลังตลอดแนวอาคารศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่องการรับ-ส่งไฟล์คำพิพากษาฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่องการรับ-ส่งไฟล์คำพิพากษาฯ   
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 1 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมกันมอบเค้กและอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะร่วมกันมอบเค้กและอวยพรวันคล้ายวันเกิดแก่นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๓/๒๕๕๗
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๓/๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 14 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 5 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 105 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ แสดงความยินดีต่อนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ แสดงความยินดีต่อนายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑   
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการออกหมายตามคำสั่งศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการออกหมายตามคำสั่งศาล   
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การรับรองนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสให้เกียรติลงนามในสมุดเยี่ยมศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การรับรองนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสให้เกียรติลงนามในสมุดเยี่ยมศาล   
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ กับประธานศาลฎีกา และนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมจับสายสูตรอัญเชิญองค์ครุฑศาลแขวงพระนครเหนือ
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ กับประธานศาลฎีกา และนายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมจับสายสูตรอัญเชิญองค์ครุฑศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 9 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 129 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกแก่ ผ.อ.สำนักอำนวยการฯ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและได้รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกแก่ ผ.อ.สำนักอำนวยการฯ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการและได้รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 6 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหนังสือการขอเอกสารในคดีของหน่วยงานภายนอก
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหนังสือการขอเอกสารในคดีของหน่วยงานภายนอก
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 18 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |