หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 98
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 655   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 67 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ผู้พิพากษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ผู้พิพากษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 654   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงพระนครเหนือ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระโยกย้าย
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงพระนครเหนือ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระโยกย้าย
  :: ข่าวที่ 653   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 652   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 651   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๑/๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๑/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 650   :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงทาสีภายในอาคารและทาสีฝ้าเพดานอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 649   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ “Essentials of English Usage for Accession to the ASEAN Community 2015”
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ “Essentials of English Usage for Accession to the ASEAN Community 2015”
  :: ข่าวที่ 648   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 90 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ   
  :: ข่าวที่ 647   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ประชุมร่วมกับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ประชุมร่วมกับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
  :: ข่าวที่ 646   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และคณะในโอกาสนำคณะผู้พิพากษาประจำศาล เข้าศึกษาดูงาน
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ให้การต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และคณะในโอกาสนำคณะผู้พิพากษาประจำศาล เข้าศึกษาดูงาน   
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 644   :: วันที่ 6 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๙ รายการ   
  :: ข่าวที่ 643   :: วันที่ 3 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานปรับปรุงผนังอาคารชั้น ๓ และชั้น ๔   
  :: ข่าวที่ 642   :: วันที่ 23 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 38 )
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องทำงานส่วนคดีนักท่องเที่ยว   
  :: ข่าวที่ 641   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีเดือนกุมภาพันธ์   
  :: ข่าวที่ 640   :: วันที่ 10 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ประนีประนอม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘(ล่าสุด)   
  :: ข่าวที่ 639   :: วันที่ 6 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 391 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๒ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๒ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 104 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๑ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมชุดที่ ๑ ในโอกาสย้ายมาสังกัดศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 637   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐๒ รายการ   
  :: ข่าวที่ 636   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |