หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครเหนือ
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี 
แผนที่  
การปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล  
อัตราค่านำหมาย  
เขตอำนาจศาล  
หมายเลขติดต่อศาล  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
แจ้งผลการรับเงินในคดี  
แจ้งผลการรับหมายข้ามเขต  
ระบบสืบค้นอัตราค่านำหมายทั่วประเทศ 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลแขวงพระนครเหนือ
จำนวนข่าวทั้งหมด 108
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีในงานกิจกรรม “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘ ศาลแขวงพระนครเหนือ”
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานพิธีในงานกิจกรรม “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๘ ศาลแขวงพระนครเหนือ”   
  :: ข่าวที่ 667   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ มอบเครื่องทำน้ำดื่มแก่ศาลแขวงพระนครเหนือเป็นที่ระลึกในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่
คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๕๗ มอบเครื่องทำน้ำดื่มแก่ศาลแขวงพระนครเหนือเป็นที่ระลึกในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่   
  :: ข่าวที่ 666   :: วันที่ 22 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 665   :: วันที่ 11 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมศาลแขวงพระนครเหนือในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมศาลแขวงพระนครเหนือในโอกาสครบรอบ ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 664   :: วันที่ 8 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นผู้แทนวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นผู้แทนวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 663   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายอาเศียรวาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายอาเศียรวาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  :: ข่าวที่ 662   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้ผู้พิพากษา ๑๖ คน เข้าพบเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่ศาลแขวงพระนครเหนือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ให้ผู้พิพากษา ๑๖ คน เข้าพบเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่ศาลแขวงพระนครเหนือ
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมพร้อมกับแสดงความยินดีและมอบกระเช้าอาหารสุขภาพแก่ข้าราชการตุลาการในโอกาสคลอดบุตร
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ เข้าเยี่ยมพร้อมกับแสดงความยินดีและมอบกระเช้าอาหารสุขภาพแก่ข้าราชการตุลาการในโอกาสคลอดบุตร
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 48 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและการระงับเหตุร้ายภายในอาคารศาล
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมาตรการรักษาความปลอดภัยและการระงับเหตุร้ายภายในอาคารศาล
  :: ข่าวที่ 659   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ
  :: ข่าวที่ 656   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 47 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 655   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 86 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ผู้พิพากษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรแก่ผู้พิพากษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น
  :: ข่าวที่ 654   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงพระนครเหนือ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระโยกย้าย
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงพระนครเหนือ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระโยกย้าย
  :: ข่าวที่ 653   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 75 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘   
  :: ข่าวที่ 652   :: วันที่ 2 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 105 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 651   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 97 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๑/๒๕๕๘
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ครั้งที่๑/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 650   :: วันที่ 24 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 53 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงทาสีภายในอาคารและทาสีฝ้าเพดานอาคารศาลแขวงพระนครเหนือ   
  :: ข่าวที่ 649   :: วันที่ 20 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ “Essentials of English Usage for Accession to the ASEAN Community 2015”
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการ “Essentials of English Usage for Accession to the ASEAN Community 2015”
  :: ข่าวที่ 648   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 102 )
ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ส่งเรียงความเข้าประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ   
  :: ข่าวที่ 647   :: วันที่ 17 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ประชุมร่วมกับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
นายณัฐพล จุลละเกศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ และคณะ ประชุมร่วมกับคณะนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาพิพากษาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
  :: ข่าวที่ 646   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 89 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |