หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
English version Thai version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย (ใหม่)  
มุมความรู้ทางคอมพิวเตอร์  
แผนที่  
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ  
งานไกล่เกลี่ย  
งานคดีผู้บริโภค  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 95
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 28 มกราคม 2558)   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 29 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ- ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ- ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 13 มกราคม 2558)   
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 20 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 5 - 6 มกราคม 2558)   
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน “ฉลองชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี พ.   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมพิธีเปิดที่ทำการศาลแรงงานภาค ๑ สาขาพระนครศรีอยุธยา
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมพิธีเปิดที่ทำการศาลแรงงานภาค ๑ สาขาพระนครศรีอยุธยา   
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
  :: ข่าวที่ 539   :: วันที่ 14 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นล่ามอิสระภาษาต่างประเทศและล่ามภาษามือ   
  :: ข่าวที่ 538   :: วันที่ 24 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2557)
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 2557)   
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๗
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 85 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ  จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจ
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจ
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม       งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโรงทาน และกิจกรรมการบริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโรงทาน และกิจกรรมการบริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 63 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 3 ธันวาคม 2557)   
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนางสมลักษณ์ คล้ายสังข์ มารดาของนายมุนี คล้ายสังข์
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนางสมลักษณ์ คล้ายสังข์ มารดาของนายมุนี คล้ายสังข์
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสิน คืนความสุขสู่ประชาชน
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสิน คืนความสุขสู่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มารดานายมุนี คล้ายสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มารดานายมุนี คล้ายสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)   
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |