หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย (ใหม่)  
มุมความรู้ทางคอมพิวเตอร์  
แผนที่  
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ  
งานไกล่เกลี่ย  
งานคดีผู้บริโภค  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 62
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพ   
  :: ข่าวที่ 485   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
นายพรเทพ โรจนวิภาต ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมพิธีพระราชทาน เทียนพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๗
นายพรเทพ โรจนวิภาต ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีพระราชทาน เทียนพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 484   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงาน พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงาน พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"
  :: ข่าวที่ 483   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 39 )
สุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรคืนคนดีสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระบรมราชินีนาถ
สุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรคืนคนดีสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 482   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 481   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 20 มิ.ย. 2557)   
  :: ข่าวที่ 480   :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เป็นปฐมฤกษ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
นายธนทัต แท่งทอง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เป็นปฐมฤกษ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  :: ข่าวที่ 479   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีปฏิญาณตนเพื่อสร้างความปรองดอง
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีปฏิญาณตนเพื่อสร้างความปรองดอง
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
รับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันอาชีพประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 11 มิ.ย. 2557)   
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องในวันรำลึกครบรอบ ๒ ปี
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เนื่องในวันรำลึกครบรอบ ๒ ปี
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 21 พ.ค.2557)   
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์)
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์)
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
นางศิรินา กลิ่นขจร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน“เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
นางศิรินา กลิ่นขจร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงาน“เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ "
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 83 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 15 พ.ค.2557)
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศขายทอดตลาดบ้านพักผู้พิพากษาฯ (ครั้งที่ 1)
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “สภากาแฟ”
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “สภากาแฟ”
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 125 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 14 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |