หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
English version Thai version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย (ใหม่)  
มุมความรู้ทางคอมพิวเตอร์  
แผนที่  
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ  
งานไกล่เกลี่ย  
งานคดีผู้บริโภค  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 30
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 582   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 581   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๘
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 580   :: วันที่ 30 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 579   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 56 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญ “๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม”
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญ “๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม”
  :: ข่าวที่ 578   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2558 (จ่ายวันที่ 20 เม.ย. 2558)   
  :: ข่าวที่ 577   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและฝึกไกล่เกลี่ย จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและฝึกไกล่เกลี่ย จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  :: ข่าวที่ 576   :: วันที่ 27 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 39 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มี การประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มี การประชุมผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการ“วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการ“วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 59 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติทนายความปิ่น บุณยานันท์ ประธานสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติทนายความปิ่น บุณยานันท์ ประธานสภาทนายความ เข้าเยี่ยมคารวะ
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้พิพากษาในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้พิพากษาในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 58 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 20 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 64 )
นายประทักษ์ หัสดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ - สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕
นายประทักษ์ หัสดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ - สรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 88 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นเกียรติร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นเกียรติร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณร
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 89 )
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรนายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรนายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 87 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการ “ขอประกันตัวยื่นคำร้องใบเดียวศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการ “ขอประกันตัวยื่นคำร้องใบเดียวศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 17 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา        ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ”
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด “สภากาแฟ”
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 16 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 55 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วม      เป็นเกียรติในพิธีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 78 )
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วม พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วม พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |