หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
English version Thai version  
หน้าแรก 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย (ใหม่)  
มุมความรู้ทางคอมพิวเตอร์  
แผนที่  
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ  
งานไกล่เกลี่ย  
งานคดีผู้บริโภค  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนข่าวทั้งหมด 87
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2557)
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 2557)   
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๗
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ  จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจ
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจ
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม       งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเ
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 22 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโรงทาน และกิจกรรมการบริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโรงทาน และกิจกรรมการบริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 3 ธันวาคม 2557)   
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนางสมลักษณ์ คล้ายสังข์ มารดาของนายมุนี คล้ายสังข์
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพนางสมลักษณ์ คล้ายสังข์ มารดาของนายมุนี คล้ายสังข์
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสิน คืนความสุขสู่ประชาชน
นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๑๐๑ ปี ธนาคารออมสิน คืนความสุขสู่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มารดานายมุนี คล้ายสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มารดานายมุนี คล้ายสังข์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 26 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)   
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพนาง
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพนาง
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 66 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557)   
  :: ข่าวที่ 522   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการเปิดทำการนอกเวลาราชการ ประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมงานทำบุญวันอนุสรณ์พระนางสร้อยดอกหมาก ประจำปี ๒๕๕๗
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมงานทำบุญวันอนุสรณ์พระนางสร้อยดอกหมาก ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
รางวัลทนายจ่ายปีงบประมาณ 2557 (จ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557)
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เข้าบันทึกเทปถวายพระพรร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออกอากาศถวายพระพร ในวันที่ ๕ ธันว
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ได้เข้าบันทึกเทปถวายพระพรร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อออกอากาศถวายพระพร ในวันที่ ๕ ธันว
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานวันครบรอบ ๒๐ ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสุโชค ทองศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมงานวันครบรอบ ๒๐ ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  :: ข่าวที่ 516   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |