หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย (ใหม่)  
มุมความรู้ทางคอมพิวเตอร์  
แผนที่  
รวมลิ้งค์ที่น่าสนใจ  
งานไกล่เกลี่ย  
งานคดีผู้บริโภค  
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่าส่งหมาย (ใหม่)
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ด้วยศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นควรให้ปรับปรุงอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
       จึงกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

              
โปรดคลิ๊กอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความใหม่

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 8752