หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอ่างทอง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่านำหมาย  
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราว  
จุลสารศาลจังหวัดอ่างทอง  
ระบบค้นหาข้อมูลคดีของศาลจังหวัดอ่างทอง 
ค่าธรรมเนียมศาลที่คู่ความยังไม่ได้รับเช็ค 
อัตราค่านำส่งคำคู่ความและเขตอำนาจศาลในภาค ๑ 
แผนที่และการติดต่อ 
เขตอำนาจศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอ่างทอง
จำนวนข่าวทั้งหมด 25
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  :: ข่าวที่ 362   :: วันที่ 6 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 60 )
ประกาศศาลจังหวัดอ่างทอง
ประกาศศาลจังหวัดอ่างทอง
  :: ข่าวที่ 360   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี” ของศาลจังหวัดอ่างทอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ๔ ปี” ของศาลจังหวัดอ่างทอง
  :: ข่าวที่ 359   :: วันที่ 3 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 207 )
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศาลจังหวัดอ่างทอง
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศาลจังหวัดอ่างทอง
  :: ข่าวที่ 358   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรฯ
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวรฯ
  :: ข่าวที่ 357   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันปิยมหาราช
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 355   :: วันที่ 30 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 354   :: วันที่ 3 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดอ่างทอง
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดอ่างทอง   
  :: ข่าวที่ 351   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ประกาศศาลจังหวัดอ่างทอง
ประกาศศาลจังหวัดอ่างทอง   
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
ศาลจังหวัดอ่างทองศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดอ่างทองศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 123 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุม เรื่องการพิจารณาคดีต่อเนื่อง
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุม เรื่องการพิจารณาคดีต่อเนื่อง   
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 121 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง   
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯทำงานปรับระบบงานศาลในการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ศาลจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯทำงานปรับระบบงานศาลในการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง   
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 105 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดอ่างทอง
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดอ่างทอง   
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 2 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
  :: ข่าวที่ 337   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 143 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |