หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดอ่างทอง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่านำหมาย  
ทำเนียบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง  
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราว  
จุลสารศาลจังหวัดอ่างทอง  
ระบบค้นหาข้อมูลคดีของศาลจังหวัดอ่างทอง 
ค่าธรรมเนียมศาลที่คู่ความยังไม่ได้รับเช็ค 
อัตราค่านำส่งคำคู่ความและเขตอำนาจศาลในภาค ๑ 
แผนที่และการติดต่อ 
เขตอำนาจศาล 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดอ่างทอง
จำนวนข่าวทั้งหมด 19
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 354   :: วันที่ 3 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดอ่างทอง
มหาวิทยาลัยปทุมธานีเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดอ่างทอง   
  :: ข่าวที่ 351   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ประกาศศาลจังหวัดอ่างทอง
ประกาศศาลจังหวัดอ่างทอง   
  :: ข่าวที่ 350   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 99 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   
  :: ข่าวที่ 349   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดงานวันรพี ประจำปี ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 348   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 347   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
ศาลจังหวัดอ่างทองศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดอ่างทองศึกษาดูงานศาลจังหวัดกาญจนบุรี   
  :: ข่าวที่ 346   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 116 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ พิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   
  :: ข่าวที่ 345   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุม เรื่องการพิจารณาคดีต่อเนื่อง
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุม เรื่องการพิจารณาคดีต่อเนื่อง   
  :: ข่าวที่ 344   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 114 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง   
  :: ข่าวที่ 343   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 84 )
ศาลจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯทำงานปรับระบบงานศาลในการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ศาลจังหวัดอ่างทองให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯทำงานปรับระบบงานศาลในการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง   
  :: ข่าวที่ 341   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 99 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันฉัตรมงคล
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันฉัตรมงคล   
  :: ข่าวที่ 340   :: วันที่ 7 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดอ่างทอง
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดอ่างทอง   
  :: ข่าวที่ 339   :: วันที่ 2 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 91 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมงานวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
  :: ข่าวที่ 337   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 134 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 336   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 109 )
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลจังหวัดอ่างทองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  :: ข่าวที่ 332   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 165 )
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์
ศาลจังหวัดอ่างทองจัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์   
  :: ข่าวที่ 331   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 317 )
ศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานรัฐพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
ศาลจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานรัฐพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”   
  :: ข่าวที่ 330   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 217 )
ศาลจังหวัดอ่างทองกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ“หลักสูตรการสร้างทีมงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรม”
ศาลจังหวัดอ่างทองกับโครงการพัฒนาศักยภาพฯ“หลักสูตรการสร้างทีมงานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรม”   
  :: ข่าวที่ 327   :: วันที่ 25 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 118 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |